Tháng 12 năm 2011 Công ty TNHH MTV TM & DV MÀU ĐỎ được ra đời với mục đích và tôn chỉ hàng đầu là xây dựng một phong cách phục vụ đẳng cấp, đáp ứng càng ngày càng nhiều nhu cầu của khách hàng với thời gian ngày càng rút ngắn và hiệu quả ngày càng nâng cao.

Công ty TNHH MTV TM & DV MÀU ĐỎ luôn đặt mục tiêu xây dựng và phát triển bền vững, xây dựng và mở rộng các ý tưởng nghiên cứu sáng tạo mang lại hiệu quả cao, cập nhật các công nghệ khoa học tiên tiến vào sản xuất.

Với định hướng trở thành một tập đoàn công nghệ truyền thông và quảng cáo chuyên nghiệp, phát triển bền vững trên cơ sở kết hợp sức mạnh tri thức, tính đoàn kết tập thể và công nghệ ở một tầm cao mới. Với cơ cấu gọn nhẹ, khả năng tài chính vững mạnh và kinh doanh ổn định cùng với một phương pháp quản trị doanh nghiệp áp dụng những thành tựu khoa học tiên tiến, Công ty TNHH MTV TM & DV MÀU ĐỎ đang ngày càng khẳng định vị trí và vị thế trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo.